Most popular

Browse related, donald, duck. All Listings, auction, not finding what you're looking for? Ga naar /pocketquiz om mee te doen met de wedstrijd! Daarom kun je achterin de..
Read more
Deze actie is van toepassing bij aankoop van vier Tickets Regulier, Tickets Extra of Tickets Luxe. Verjaardagtickets van deze actie kunnen alleen vooraf en online gekocht worden. Wie..
Read more
Als je alles hebt gevonden wat je nodig hebt, klik je op het blauwe winkelmand symbooltje rechts bovenin om naar je winkelmand overzicht te gaan. Ontvang extra korting..
Read more

35 korting weggooien is zonde


35 korting weggooien is zonde

(in Het Oktaafgebouw) buitengewoon succesrijk. Wat ons opviel was dat het culinaire ook daar intussen de boventoon voert: 'hapjes en drankjes' of 'catering' heet dat tegenwoordig. Halewien Mijn broer Hannes heeft onder dit pseudoniem zijn 'Verzamelde gedichten' uitgegeven. Maandag in het vroegere 'Wie weet nog hoe?' (tegenwoordig 'Pejo voor de pastrotarians over de ontwikkelingen in de (Hoornse) kerken en de theologie en dinsdag voor de regiobesturen van de KBO over de oecumene tussen de Islam en het Christendom. Die leeuwen zijn er in de zestiende eeuw, na de Alteratie, als schilddragers bijgevoegd, maar waar die kruisen vandaan komen, is onbekend. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met Geeraert Brandt, van wie ik altijd dacht dat hij uit Enkhuizen kwam. Ik heb mijn aandacht vooral geschonken aan de permanente tentoonstelling over de totstandkoming van de Statenbijbel en de maquette van de synodezaal. Je kunt je afvragen: waar doe ik eigenlijk aan mee?

Het blijkt een wonderroos. Een over Karl Barth, een over Martin Buber. Sinds een tiental jaren stond er een forse 'agave' met scherpe, harde bladeren waar je beter bij uit de buurt kon blijven. Misbruik Het kost me moeite niet met wrok rond te lopen in verband met het seksuele misbruik in roomse kring, vooral nu het ook oud-collega's betreft in Haarlem en Hoorn. Net toen ik zat te denken: wat deze keer in Hoevinudie?, kwam er bij mij een poster binnen van het Leerhuis van De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Maar dezen zijn door de Paulus-richting buiten spel gezet, al blijkt uit de zgn. Op dezelfde bladzijde zegt Calis dat het Tantum Ergo met het Praestet fides supplementum sensuum defectui een deel is van Thomas van Aquinos Adoro. Dat is een uitgave van de enkele eeuwen vr Christus in ALexandri door zeventig Griekstalige Joden gemaakte vertaling van de Hebreeuwse Tenach (het zgn. Vooral op het platteland bleven velen -soms hele dorpen- katholiek zonder fanatiek pausgezind te zijn en het nieuwe staatsbestel heette voorlopig voor alle zekerheid: Holland én West-Friesland.

Met plofkippen en voordeelaanbiedingen die ten koste gaan van het milieu en een gezond agrarisch leven voor boeren die respect hebben voor dieren en planten. Paaspreek Mijn paaspreek bevatte dit jaar iets over 'verandering van standpunt als het om Pasen gaat'. Dat was in 1835, mijn Rondje Hoorn in 2008. Kortgeleden bijvoorbeeld kreeg ik via de mail contact met Bart Knobbe, die een uitgewerkte en zeer interessante scriptie over het Dies Irae heeft gemaakt. Zou de 'crisis' in Nederland ook niet mede overwonnen kunnen worden als wij eens een keer de Spelen toegewezen kregen? Daarmee kom ik innerlijk nog steeds een heel eind, ook in de pastoraal. Ik ben nog eens nagegaan hoe dat komt: Pasen valt volgens de oeroude traditie (Joods-Heidens- Christelijk) op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-evening (dat is de nacht dat de dag even lang wordt als de nacht: meestal 20-21 maart). Geheel nieuw -en dus modern- waren er maar weinig.


Sitemap