Most popular

Ik heb een vraag, klacht of opmerking. Hoe werkt de aanbieding? Geldig naar: Arnhem C, Assen, Den Haag C, Groningen, Haarlem, s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Rotterdam C..
Read more
You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications. Atelier wiesje vouchers codes and new..
Read more
Langvervoer van PVC-Buis, levering is alleen mogelijk op werkdagen en op het afleveradres, geen bezorgopties (op bv postkantoor) mogelijk. 2, kortingscode, geniet van een korting van 2..
Read more

Rsz korting lage lonen


rsz korting lage lonen

al in dienst waren voor, blijft het plafond van het 4de kwartaal van 2017 van toepassing, te weten.647,49 euro. Indien werknemer X na de collectieve arbeidsduurvermindering echter 18 uur gaat werken, met behoud van zijn loon van 750 euro, kan de doelgroepvermindering niet toegekend worden. 1 Het gaat om het ggmmi voor de andere werknemers van 21 jaar (cao. 1 Het gaat hier om het brutoloon van de werknemer alsook om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen (betaald educatief verlof en, desgevallend, jaarlijkse vakantie). Procedure De aanwezigheidsregistratie uitvoering voor elke dag van het kwartaal (via kassa of alternatief systeem) en over een door de fiscus erkende geregistreerde kassa beschikken 1 De verplichting om een geregistreerde kassa te hebben, geldt enkel voor ondernemingen waarvan het omzetcijfer uit maaltijden minimum.000. De doelgroepvermindering "Eerste aanwervingen" kan in bepaalde, strikte hypotheses van wijziging van de juridische structuur van de werkgever echter behouden blijven. Voor de doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen (maar niet voor de structurele vermindering) zijn geen minimumprestaties van 27,5 van de volledige prestaties van een voltijdse werknemer vereist. Voorbeeld De werkgever organiseert een stage voor 10 jongeren, waarvan 5 met overeenkomst en 5 zonder overeenkomst. U vindt dit terug onder de rubriek Sociaal/Dossiers. In tegenstelling tot de meeste andere doelgroepverminderingen werd deze doelgroepvermindering niet geregionaliseerd. Opgelet, de werkgevers die een mentor tewerkstellen die verbonden is aan een exploitatiezetel in het Waals Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen niet meer van deze doelgroepvermindering genieten.

327 (kengetallen 073, 173 en 273). Bovendien moet hij ook zijn verplichtingen vervullen op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Het Bestuur der Controlediensten zal nadien haar beslissing overmaken aan de werkgever of zal, indien nodig, bijkomende documenten opvragen. Profiel van de werkgever priv├ęsector werkgever nog nooit onderworpen aan de sociale zekerheid of gedurende 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving niet meer onderworpen geweest - 1ste aanwerving werkgever met 2 werknemers in dienst, maar maximum 1 werknemer onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende. Concreet bedraagt het voordeel 18 voor de deeltijdse/onvolledige prestaties tot 55 van een voltijdse tewerkstelling; de som van alle tewerkstellingen van een werknemer bij dezelfde werkgever tijdens een kwartaal, (glob kleiner is dan 0,275, dan is. Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag zijn geharmoniseerd voor de derde tot en met de zesde werknemer. Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste doelgroepverminderingen, met de vermelding of ze federaal of gewestelijk zijn. Deze arbeidsduurvermindering moet voor een onbepaalde duur ingevoerd worden. Het bedrag aan bijdrage-vermindering dat men bekomt voor dit fictief voltijds loon moet op zijn beurt dan weer omgezet worden in een lager bedrag dat afhangt van de geleverde arbeidsprestaties. . Het bewijs van deze verbintenis wordt geleverd: ofwel via het sluiten van een overeenkomst, wanneer voor de personen die de opleiding of stage volgen noch een DmfA- noch een Dimona-aangifte moet gebeuren; ofwel via de in de aangifte meegedeelde datum van in- en uitdiensttreding voor. Voorbeeld, een bediende werkt het ganse kwartaal voltijds, en heeft in dat kwartaal een brutoloon van.800. 675 Wetboek Vennootschappen operaties die met een fusie door overneming gelijkgesteld worden (art.

Het bedrag van de bijdragevermindering Afwijkende regeling voor werkgevers van de non-profit sector.
In het kader van de taxshift werd de structurele vermindering grondig hervormd, waardoor niet elke werknemer nog het recht op deze vermindering opent.
De eerste schijf van (elektronische) ecocheques moet ten laatste tegen betaald worden aan onze arbeiders.


Sitemap