Most popular

See more ยป Goofs After Frank saves Fletcher and is being pulled out of the lake, the boat is still moving as the ignition is running. Reid (as..
Read more
Realisatie : november 2018, organisatie : Het Organisatieteam, het Organisatieteam. Ieder jaar wordt er met een speciaal thema gewerkt zodat de beelden goed op elkaar aansluiten. De..
Read more
Elke dag nieuwe acties, aanbiedingen en kortingscodes! Read more, kortingsbon house of airbrush paint set. Gesponsorde links, andere webwinkels die verwant zijn met dezelfde categorie. Click FOR KIT..
Read more

Afkoop pensioen eigen beheer loonbelasting


afkoop pensioen eigen beheer loonbelasting

op een deel daarvan? Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen. In dat geval moet u per direct loonbelasting betalen over de commercile waarde van uw gehele pensioenaanspraak en bent u ook nog eens 20 revisierente verschuldigd. Artikel 38n, tweede lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Afkoop na 2019 is niet toegestaan. Ingeval van volledige afkoop van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak, kan er volgens het eveneens op ingevoerde artikel 38o Wet LB een korting op de te belasten afkoopwaarde worden toegepast.

Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheerafkoop pensioen eigen beheer loonbelasting

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting, als u de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen afkoopt, verdwijnt de pensioenvoorziening van uw balans. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25 en in 2019 19,5. U moet bij het prijsgeven vervolgens kiezen: U koopt de fiscale balanswaarde van het pensioen. Indien de BV onvoldoende middelen heeft om de ter zake van de afkoop in te houden loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst, kan er geen afkoop als bedoeld in artikel 38n Wet LB van de pensioenaanspraak in eigen beheer plaatsvinden. Kijk dan ook op de internetsite van het. De Belastingdienst beschouwt anders uw pensioenaanspraak als onzuiver. Afkoop op grond van artikel 38n Wet LB is alleen mogelijk indien de volledige in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak wordt afgekocht. Laat u hierover goed adviseren. U kunt de oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk onderbrengen als lijfrente bij een verzekeraar. Heeft u naast pensioen in eigen beheer ook nog een stamrecht in de bv? Dan hebt u schriftelijke instemming nodig van uw ex-partners. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bijafkoop pensioen eigen beheer loonbelasting


Sitemap